БОКЛУЦИ внасят БОКЛУЦИ и изнасят БЪЛГАРИ, защото БОКЛУЦИ гласуваха за тези БОКЛУЦИ. БОКЛУЦИ изгарят тези БОКЛУЦИ и всички ние вдишваме ПАРИТЕ, а не само БОКЛУЦИТЕ, които взеха ПАРИТЕ, за да гласуват за тези БОКЛУЦИ. Ето ви линк за да проверите колко МРЪСЕН е ВЪЗДУХЪТ, който дишаш в града, където живееш във всеки един момент: ….

Боклуци внасят боклуци и изнасят българи, защото боклуци гласуваха за тези Боклуци. Боклуци изгарят тези боклуци и всички ние вдишваме парите, а не само боклуците, които взеха парите, за да гласуват за тези боклуци. Ето ви линк за да проверите колко мръсен е въздухът, който дишаш в града, където живееш във всеки един момент: https://airbg.info/map/

Още