По 9 МАЙ ще ги ПОЗНАЕТЕ що за хора са! Президентът РАДЕВ: 9 май освен ден на Европа е и Ден на ПОБЕДАТА ВИНЕТУ: Пътуваме свободно, търгуваме свободно, .. (б. а. И гладуваме свободно)!

По 9 май ще ги познаете що за хора са и слугинажа им. За Винету 9 май е: „Днес в обединена Емропа пътуваме свободно, търгуваме свободно, от тази година и ще разговаряме свободно в ЕС. (б. а. И гладуваме свободно). Това са естествените следствия от общите ценности на многообразния континент. Времената не са леки, предизвикателствата не са малко, но историята показва, че пътят е един – единна и стабилна Европа. Започнем ли да се делим – последствията са за всички и сега по-ясно от всякога виждаме това, при излизането на…

Още