ДОЛЕН и ДУДУКА обявиха официално КОНСЕРВАТИВЕН БЛОК, който да е в управлението БАНДИТ 4. Преди това двамата разговаряха с Бандита, а пред микрофоните поканиха в новия блок и останалите ПАРИоти. БАНДИТА извади от обществените поръчки фирма … и се ядоса: Няма да допусна да ми се петни името, защото …

Долен и Дудука обявиха официално Консервативен блок, който да е в управлението Бандит 4. Преди това двамата разговаряха с Бандита, а пред микрофоните поканиха в новия блок и останалите ПАРИоти. Подробностите: На срещата с Бандита е била обсъдена възможността за съвместни действия на консерваторите с Европейската народна партия в контекста на променящите се нагласи на избирателите в Европа. Участниците в конференцията бяха убедени, че консерваторите ще успеят да изместят социалдемократическите партии и ще са фактор в избора на следващата Европейска комисия. Стана ясно, че партията на Долен е взела решение…

Още