ВИНЕТКАТА в Румъния 55 лв.. ЛИЛЯНАТА: От 20 000 км пътна мрежа 12 000 са ужасни, третокласни.. БЪЛГАРИЯ на 144-то място в света по пътища

Винетката в Румъния е 55 лв за година, а 1 км по магистрала излиза 8 ст. В България – 97 лв, километър магистрала 10 ст. Заплатите в Румъния са пъти по-големи. В Чехия, където плащат 111 лв винетка средната заплата е 754 евро и тези 111 лв са пъти по-малко в сравнение с България. Седмичната винетка от 10 става 15 лв, а месечната от 25 на 30 лв. Лиляната призна, че от 20 000 пътна мрежа в България 12 000 са третокласни пътища и за тях пари няма. Дупки, дупки,…

Още