Работи за себе си!

Предстои поредното обучение за подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, което ще се проведе в гр. Николаево. Програмата е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“. Включени са теми като: – Бизнес план; – Ценообразуване и капацитет на бизнеса; – Ефективни продажби; – Стратегически продажби и маркетинг; – Създаване и развитие на бранд; – Методи за финансиране на бизнес; – Изграждане на стратегически партньорства.…

Още

Искате да започнете собствен бизнес, но не знаете от къде да започнете?

Фирма „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД набира кандидати за обучение за стартиране на собствен бизнес. Курсът, който ще се проведе от 21.02.2020 в гр. Камено, ще продължи 5 дни и е безплатен за Вас. Ще разберете какви са предимствата и недостатъците на това да работите сами за себе си. Колкото е лесно да споделите своята идея, толкова е и трудно да бъдете чути в океана от иновации. Ще Ви помогнем да отсеете добрите от лошите идеи като същевременно с това ще Ви обясним на какво да обърнете внимание. Кой може…

Още

Безплатно Обучение в началото на годината организира „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД

Още в началото на 2020 г. Фирма „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД планира да проведе обучение на тема „Стартиране на собствен бизнес” в гр. Бургас. Участието е субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е безплатно за участниците. Темите, предвидени в семинарния план, засягат възможностите за предприемачество, формиране на предприемаческата идея, правни форми, дефиниране на целевата група, планиране на доходите и разходите, възможностите за организиране на представителство или филиал в ЕС. Лекторите, поканени на семинара са преподаватели с дългогодишен професионален опит. Официален сертификат на присъствалите участници…

Още