Проф. Валери Стефанов: COVID 19 е много удобeн за ВЛАСТТА, която вече ни третира като ПАЦИЕНТИ за да ни УПРАВЛЯВА по-лесно като ни отнема ГРАЖДАНСКИ ПРАВА. Това ще роди СПАСИТЕЛЯ ДИКТАТОР.

Професор Валери Стефанов, преподавател в Софийски университет в предаването на Георги Любенов по БНТ: COVID 19 е много удобeн за властта, която вече ни третира като пациенти за да ни управлява по-лесно като ни отнема граждански права. Дали е афера? Дали е изпитание? Това, което се случва с човечеството ще бъде вградено в неговата история, в неговия опит. Ще бъде запаметено. То се запаметява вече по начина по който общуваме, в начина по който се отнасяме към телата си. Сега с вас не се ръкуваме, това означава друга конвенция. Това…

Още