ЕДИН ТЪЖЕН БЪЛГАРИН разказа една ТЪЖНА ИСТОРИЯ за едно ТЪЖНО СЕЛО в една ТЪЖНА ДЪРЖАВА, за една ТЪЖНА УЛИЦА, която тъжният човек кръсти ГЕРБ

Един тъжен българин разказа една тъжна история за едно тъжно село в една тъжна държава, за една тъжна улица, която тъжният човек кръсти ГЕРБ, защото от години е разбита и властта все повече я разбива също като държавата. Ето ви тази тъжна история без редактиране. Аз съм един тъжен човек, живеещ на една тъжна улица, в едно тъжно село – Константиново, в нашата тъжна страна. Страната ни е населявана от тъжния ни народ, на който принадлежа и аз. Улицата е тъжна защото е зима, селото е тъжно защото улиците му…

Още