ДУМИЧКАТА. ОТМЯНА на ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ означава много НЕГАТИВИ за всички нас записани в закона и много ПОЗИТИВИ за тях. Чл.6 При забава на плащане … Иначе МЕРКИТЕ остават СЪЩИТЕ. Ей, големи БАНДИТИ

Думичката. Отмяна на извънредното положение означава много негативи за всички нас записани в закона. Иначе мерките остават същите. Ей, големи бандити. Отмяната възстановява партийните субсидии и в същото време възстановява плащането на всякакви задължения. Четете! „Чл. 6. До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или…

Още