ИЗНЕНАДА. СЛУГА на БАНДИТА призна в ефира на БНТ истината за Бандита: БИЗНЕС СРЕДАТА е много ЛОША. По възможност за правене на бизнес сме чак на … По стартиране на бизнес сме чак на … По включване към електрическата мрежа сме на 104-то място от

Изненада. Слуга на Бандита – собственик на радио и куп сайтове и председател на Българската стопанска камара призна в ефира на БНТ истината за Бандита: В България голям бизнес няма. Над 99 % от българската икономика се създава от малки и средни компании. Действащите стопански субекти на територията на република България са 413 000. Само 753 са големи компании, тоест дружества в които работят над 250 човека. Всичко останало 412 000 фирми са малки и средни, като 380 000 са с работници до 9 души. Реално не гръбнакът, а икономиката…

Още