БРАТЯ и ПРИЯТЕЛИ, това е изводът от конгреса на КНСБ, всички са братя, а къде са РАБОТНИЦИТЕ бе ЗЛОДЕИ? Има обаче и НОВИНА, каза я БАНДИТА: През 2017 имаме 2 големи ПЛАЩАНИЯ в милиарди левове – за АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ и за…. Сега ясно ли ви е за какво ще е НОВИЯТ ЗАЕМ?

Братя и приятели, това е изводът от 8-ия конгрес на КНСБ. Всички са братя и приятели, а къде са работниците бе злодеи? На конгреса на тези, които трябва да защитават работниците бяха всички техни експлоататори и грабители – Бандита, Дебеларий, Гоце, Крибове, Даневци, Мая, …. Манолов от „Подкрепа“ попита: Накъде след капитализма? Но не даде отговор, а отговорът е само един – към нов капитализъм. Капитилизмът е вечен, защото капиталът е вечен. Има обаче и новина от този конгрес. Каза я Бандита, след като бе поканен да излезе на трибуната:…

Още