1865 г КАРЛ МАРКС: РАБОТНА ЗАПЛАТА, цена и ПЕЧАЛБА Човек, който не разполага със СВОБОДНО ВРЕМЕ и целият живот, на който отива в ТРУД за КАПИТАЛИСТА стои по-ниско от ТОВАРНО ЖИВОТНО. Той е само МАШИНА за създаване на …., физически се изражда, духовно затъпява и стига до ….

1865 г Карл Маркс: Работна заплата, цена и печалба! Човек, който не разполага със свободно време и целият живот, на който отива в труд за капиталиста стои по-ниско от товарно животно. Той е само машина за създаване на чуждо богатство, физически се изражда, духовно затъпява. А при това цялата история на съвременната индустрия показва, че капиталът, ако не бъде обуздан, ще се старае безогледно и безмилостно да доведе цялата работническа класа до състояние на крайна деградация. Из Работна заплата, цена и печалба -1865 г. Коментар: 150 г по-късно това написано…

Още

ПЪРВИЯТ КОМУНИСТ Днес – 200 г от раждането на първия комунист МАРКС твърди, че премахването на ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ върху СРЕДСТВАТА за ПРОИЗВОДСТВО ще премахне ЕКСПЛОАТАЦИЯТА на човек над човека. Това според него е първата стъпка към НОВИЯ СВЕТОВЕН СТРОЙ В чест на юбилея пуснаха БАНКНОТА от 0 евро, които се продават за…, ЧЕРВЕНО ВИНО Карл Маркс, БИРА Марксщетер, … БИОГРАФИЯТА на Маркс, има 7 ДЕЦА, 3 от които ….

Първият комунист. Днес – 200 г от раждането на първия комунист. Маркс твърди, че премахването на частната собственост върху средствата за производство ще премахне експлоатацията на човек над човека. Че бедността е най-големият порок на обществото, Това според него е първата стъпка към новия световен строй В чест на юбилея пуснаха банкнота от 0 евро, които се продават за 3 евро. Първият тираж беше от 5000 бройки и се изкупиха като топъл хляб. Вторият тираж е от 20 000 бройки и се купуват от цял свят. Частниците купуват още Червено…

Още