МНОГО СИЛНИ ДУМИ на президента РАДЕВ за 2018 г: ПЪРВАТА ми МИСЪЛ е за ОБЕЗВЕРЕНИТЕ, БОЛНИТЕ, САМОТНИТЕ, и за хилядите БЕДНИ БЪЛГАРИ, които днес …. НАДЕЖДИТЕ за по-добра година УМИРАТ още през ЯНУАРИ, затова …. ЦЯЛОТО му новогодишно изявление, ВИДЕО

Много силни думи на президента Радев за 2018 г: Първата ми мисъл е за обезверените, болните, самотните, и за хилядите бедни българи, които днес …. Надеждите за по-добра година умират още през януари, затова …. Цялото му новогодишно изявление Скъпи сънародници! Заедно сме на финала на 2017 година. Така, както бяхме заедно през всичките дни. Бяхме заедно въпреки различията, разстоянията и границите помежду ни. Защото ни свързва общата ни съдба като народ. В навечерието на Новата година всички си пожелаваме тя да е по-щедра от тази, която изпращаме. Но за…

Още