КОНПИ. Комисия за окриване на незаконно придобито имущество! Който е съгласен да сподели. Който не е съгласен да ….

Конпи. Комисия за окриването на незаконно придобито имущество. Признавам, това откритие не е мое. Прочетох го във Фейсбук. Не помня автора, но това е точната абревиатура. Който е съгласен да я сподели. Който не е съгласен, да продължава да бъде слуга на бандитите. Тоест да е бандит. Какво ви пука, че съм бандит, нали съм на Хранилката, ще ви отговори слугата. Прав е. Гладът и алчността са по-силни от съвестта. 

Още