ГЬОБЕЛС. Президентът РАДЕВ сравни ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ с Гьобелс! Повтаря ЕДНА и съща ЛЪЖА за да стане ИСТИНА, но няма как. Ако имах властта на МАДУРО щях да го … Цветанов ТРУДНО РАЗБИРА, това което чете, но е научил НАИЗУСТ … КОМЕНТАР: Ето ви някои политически речи на ГЬОБЕЛС

Гьобелс. Паул Йозеф Гьобелс (1897-1945) е министър на пропагандата и информацията в Нацистка Германия. Като отговорник за тоталната мобилизация и война, в своето политическо завещание Фюрерът го определя за нов водач на германския народ, вменявайки му ръководната роля в борбата за власт. Сравниха Цветан Цветанов с Гьобелс! Повтаря една и съща Лъжа за да стане Истина, но няма как. Цветанов трудно разбира, това което чете. Вероятно на времето е чел много повече тезисите на БКП, от колкото учебниците. Научил е наизуст няколко фрази и се мъчи с много кряскане да…

Още