ДЪРТ КОМУНИСТ става МИНИСТЪР на ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, няма нищо общо с бранша

Дърт комунист става министър на здравеопазването. Кандидатурата му ще влезе в Народното събрание за гласуване след приемането на бюджета. Кирил Ананиев няма общо със здравеопазването. Това е автобиогафията му Кирил Ананиев е роден на 2 юли 1955 година в София. Завършва специалност „Финанси и кредит“ във Висшия икономически институт „Карл Маркс“, София.Специализира в УНСС и в Съединените американски щати. През 1980 година постъпва на работа в Министерство на финансите. Започва като специалист в Дирекция „Финанси и нормативи на социално-културната сфера“, след което последователно е заемал длъжностите главен експерт в същата…

Още