Президентът РАДЕВ върна ЗАКОНА за КОРУПЦИЯ, наложи ВЕТО, защото… ЦЯЛОТО му ИЗЛОЖЕНИЕ и МОТИВИ пуснати преди минути в ….

Президентът Радев върна Закона за корупция, наложи вето, защото противодействието на корупцията не може да се ограничи само до мерките, предвидени в приетия закон. Цялото му изложение пуснато преди минути в профила му в социалната мрежа: Върнах за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като го оспорвам по принцип и в неговата цялост. Корупцията ограничава основните права и свободи на гражданите, ерозира доверието в държавата, затруднява икономическото развитие и инвестициите и краде от благосъстоянието на нацията. Противодействието на корупцията…

Още