СВЕТЛАНА ГРОЗДЕВА от „Нова република“: ЗАБЛУДА е, че СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА е приоритет на левите партии Точно обратно, ДЯСНОТО СЛЕДИ кой има нужда, на кого трябва да му се помогне и осъществява контрол върху отпуснатата помощ.

Светлана Гроздева от „Нова република“: Заблуда е, че социалната политика е приоритет на левите партии Точно обратно, дясното кой има нужда, на кого трябва да му се помогне и осъществява контрол върху отпуснатата помощ. Подробностите: Програмата „Нова надежда“ дава ясна дефиниция на понятието социална политика. Дясното послание се базира на разпределение на средства и насочване на политики само и единствено към действително нуждаещите се. Голяма грешка е да се отчита успеха на една социална политика чрез похарчените пари, а не през резултата от харченето на пари. Дългогодишна лансирана заблуда е…

Още