АНДРЕЙ РАЙЧЕВ в Панорама: БЪЛГАРИНЪТ живее в свят, в който е победило ЗЛОТО, ЧЕРНОТО, НОЩТА, СМЪРТТА. Това го прави ….. Докато за другите нации е победило ДОБРОТО, СВЕТЛИНАТА…. 2500 години НАШИТЕ ЗЕМИ винаги са били в ЪГЪЛА на ИМПЕРИИ, които…. ВИДЕО

Андрей Райчев в Панорама: Българската идея за обществен живот няма бъдеще, защото бъдещето в сегашния свят не е дадено по нации. Нациите нямат бъдеще, бъдещето е на регионите, това не значи, че нациите са умрели. Нациите е обединение по минало между другото. В този смисъл изборът на България не е между 2 вида бъдеще. Ние избираме между два района – между Европа и не Европа. Ако изберем Европа ще ни се случи това, което се случва на европейците. Тоест животът тече не по нации, а по райони. В света има…

Още