Обучение в началото на годината организира „Форум на регионите“

Още в началото на 2020 г. Фондация „Форум на регионите“ планира да проведе обучение по Проект „Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество”. От 6-и до 10-и януари, в офиса на организацията на бул. „Владислав Варненчик“ 61, ще се подготвят бъдещите бизнесмени. Участието е субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е безплатно за участниците. Темите, предвидени в семинарния план, засягат възможностите за предприемачество, формиране на предприемаческата идея, правни форми, дефиниране на целевата група, планиране на доходите и разходите, възможностите за организиране на представителство или…

Още