„Форум на регионите“ продължава обученията по предприемачество

Предстои започването на нова група за подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес. Програмата е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Обученията ще се провеждат в Сградата на Тракийското дружество на бул. „Владислав Варненчик“ №61. Включени са теми като: – Бизнес план; – Ценообразуване и капацитет на бизнеса; – Ефективни продажби; – Стратегически продажби и маркетинг; – Създаване и развитие на бранд; – Методи за финансиране на бизнес; – Изграждане на стратегически партньорства. Участниците в обучението…

Още