НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. Защо президентът РАДЕВ е национално богатство? Защото направи от БАНДИТА ПУНТА МАРА полубандит, който никога вече до края на мандата си няма да е предишния бандит, но си остава цял, класически БАНДИТ до края на живота си. Разбрахте нали?

Национално богатство. Защо президентът Радев е национално богатство? Защото направи от Бандита Пунта Мара полубандит, който никога вече до края на мандата си няма да е предишния бандит, но си остава цял, класически бандит до края на живота си. Разбрахте нали? По-какво може да познаете дали един човек е класически бандит до мозъка на костите си. Първо по визията му, после по поведението му, накрая по думите които изрича. Тънкостите обаче са други.   Мислещите българи Публична група · 2124 членове Присъединяване към групата Всички мислещи българи са добре дошли…

Още