МАМАТА ИМ: Ако спечели РАДЕВ, на другия ден СЛЪНЦЕТО няма да изгрее, ще настане ВЕЧЕН МРАК, ще изчезнат ВОДАТА и … МНОГО са ЗЛЕ, след като включиха агитация на НАЙ-МРАЗЕНИЯ ПОЛИТИК в България ЧЕРВЕНИТЕ да не летят, ОГРОМНИЯТ ВОТ не е за тях, а за….

Мамата им е в истерия. Дадоха и акъл да води агресивна кампания, да бъде нападателна и тя колко мозък има ги говори едни, подобно на това: „Ако спечели Радев, на другия ден Слънцето няма да изгрее, ще настане вечен мрак, ще изчезнат водата и въздухът …“. Много са зле, след като включиха агитация на най-мразеният политик в България – инищожителят приватизатор, Черния Иван. И той като Мамата им и вицето и е член на БКП. И той като тях е защитил диплома за Марксизма и Ленинизма. И той като всички…

Още