Стартиране на собствен бизнес с „Форум на регионите“

Имате бизнес идея и не знаете от къде да започнете? Нямате необходимите образование, експертни познания, контакти или необходимото финансиране? Експертите на Фондация „Форум на регионите“ могат да Ви предоставят специализирани знания и практически умения по предприемачество, ще ви помогнат да оцените бизнес идеята си, да си направите бизнес план, да получите и юридически и счетоводни съвети за стартирането и управлението на Вашия бизнес. Ще получите и съдействие за избор на източник на финансиране и подготовката на документите за получаването му. Освен това ще подкрепяме с консултантски съвети процеса на развитие…

Още

Обучение по „Стартиране на собствен бизнес“ се проведе в Тракийското дружество

От 6-и до 10-и януари, в офиса на Фондация „Форум на регионите“ в Тракийското дружество се проведе поредното обучение за хора желаещи да развиват предприемаческа дейност. Още 7 бъдещи бизнесмени се обучаваха и повишиха квалификацията си в модул „Стартиране на собствен бизнес“. Семинарите бяха част от Проект „Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество”. Участието бе субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Общата стойност на проекта е 315 985.56 лв., от които 268 587.71…

Още