За ГУШАТА. ДОГАН хвана ЗДРАВО за ГУШАТА Бай Ху. Поиска ТУРСКИ УЧИЛИЩА в България с декларация от трибуната на Народното събрание преди минути, иначе КВОРУМ YOK: Над 150 БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА има в чужбина, а в България няма нито едно ТУРСКО УЧИЛИЩЕ. Преди се изучаваше 4 часа турски на седмица, а сега …..

За ГУШАТА Доган хвана здраво за гушата Бай Ху. Поиска турски училища и изучаване на цигански език като избираем предмет в България с декларация от трибуната на Народното събрание преди минути, иначе кворум YOK. В превод от турски на български – няма. Декларацията беше прочетена от депутата Ахмед преди първа точка от Дневния ред на парламента днес: Над 150 български училища има в чужбина, а в България няма нито едно турско училище. Преди се изучаваше 4 часа турски на седмица, а сега само 1 час турски и то факултативно, като…

Още