УДАРНО на първото заседание: ГЕРДЖИКОВ към министрите: До 2 седмици искам ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ …. Всички ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ ще… До 10 февруари искам …. ВИДЕО:

Ударно на първото заседание на служебния кабинет! Герджиков се обърна към министрите: До 2 седмици искам всички обществени поръчки да бъдат проверени много обстойно и тези в които има нарушения да бъдат спрени. Трябва обаче много да внимаваме, защото в много от тях има европейски пари и да не стане така, че вместо да изпишем вежди, да извадим очи. Всички областни управители трябва да бъдат ревизирани в смисъл да установим всеки поотделно може ли да повлияе на изборния процес с обвързването си с политически партии. Тези, които са обвързани ще…

Още