Покана за извънредното общо заседание на Фондация „Меридонов“ Лайпциг и Фондация „Меридонов“ Варна

Уважаеми дами и господа, Във връзка с раздел 37 (1) от Германския граждански кодекс (BGB) и член 17, параграф 3 от устава на фондацията и правилника за прилагане на статута на Фондация „Меридонов“ Лайпциг и Фондация „Меридонов“ Варна, свиквам извънредно виртуалното /поради пандемията от Коронавирус/ общо събрание на 01.10.2020 в 10.30 часа, със следния дневен ред: 1. Доклад за мерките за модернизация на фасадата на сграда на фондацията в RoGwein, 2. Организиране на изложба в Лайпциг в сътрудничество с Община Пловдив 3. Поставяне за молба за вода и канализация в…

Още