Ново обучение по стартиране на собствен бизнес предвижда Фондация „Форум на регионите?

Фондация „Форум на регионите“ набира кандидати за обучение за стартиране на собствен бизнес. Курсът включва 40 часа и е безплатен за Вас. Ще разберете какви са предимствата и недостатъците на това да работите сами за себе си. Колкото е лесно да споделите своята идея, колко е трудно да бъдете чути в океана от иновации. Ще Ви помогнем да отсеете добрите от лошите идеи като същевременно с това ще Ви обясним на какво да обърнете внимание. Ще научите: как да бъдете забелязани на пазара; какво е нужно, за да останете конкурентноспособни…

Още

„Форум на регионите“ с нови обучения за стартиращи бизнесмени

Фондация „Форум на регионите“ отново набира кандидати за обучение за стартиране на собствен бизнес. Курсът, който ще се проведе в началото на месец август, включва 40 часа и е безплатен за Вас. Той е подходящ за безработни, работещи на трудов договор и неактивни лица, които имат желание да стартират своя частна практика, малък, микро или иновативен бизнес. Фондация „Форум на регионите“ ще ви помогне да: – придобиете знания и умения за създаване на собствен бизнес, следващи световно утвърдени методологии; – осигурите финансиране на вашата бизнес идея; – станете част от…

Още

Стартиране на собствен бизнес с „Форум на регионите“

Имате бизнес идея и не знаете от къде да започнете? Нямате необходимите образование, експертни познания, контакти или необходимото финансиране? Експертите на Фондация „Форум на регионите“ могат да Ви предоставят специализирани знания и практически умения по предприемачество, ще ви помогнат да оцените бизнес идеята си, да си направите бизнес план, да получите и юридически и счетоводни съвети за стартирането и управлението на Вашия бизнес. Ще получите и съдействие за избор на източник на финансиране и подготовката на документите за получаването му. Освен това ще подкрепяме с консултантски съвети процеса на развитие…

Още

Работи за себе си!

Предстоят поредните 2 групи за подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес. Програмата е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Обученията ще се провеждат в сградата на Тракийското дружество, в малки групи и всички противоепидемични мерки ще бъдат спазвани. Включени са теми като: – Бизнес план; – Ценообразуване и капацитет на бизнеса; – Ефективни продажби; – Стратегически продажби и маркетинг; – Създаване и развитие на бранд; – Методи за финансиране на бизнес; – Изграждане на стратегически…

Още