От 257 БЪЛГАРСКИ ГРАДА само 30 са увеличили ЖИТЕЛИТЕ  си. Това са … С най-много е пораснал Харманли – 839 души, Варна – 130, Пловдив – 526, София – …. Най-много се е стопил ….

От 257 български града само 30 са увеличили населението си. С най-много от малките градове е пораснал Харманли – 839 души. Сещате се защо – бежанците. От областните центрове само Варна – 130, Пловдив – 526, София – 6990 увеличават жителите си със съответните цифри. Увеличените за София през предходната година е било с 8 357 души. С увеличението към 31 декември миналата година София има население от 1 228 282 души. В Несебър през миналата година жителите са се увеличили с 525 души. Увеличение на населението през 2014 година…

Още