ЧАСТНИТЕ ЗАТВОРИ – най-печелившият бизнес в АМЕРИКА, вече в ЕВРОПА, скоро и в БЪЛГАРИЯ По 55 $ на ден за всеки затворник от държавата!

автор: WAKE & HELP AМ Алтернативна Частните затвори са най-печелившият бизнес в Америка, вече в Европа, скоро и в България. Купувайте на промоция от частните затворнически вериги от предприятия. Защо? На практика при пазарната икономика с представителната демокрация (подвид капитализъм – „свобода“ и „демокрация“ – СКРИТА диктатура) ПЕЧАЛБИТЕ се приватизират, а ЗАГУБИТЕ се национализират, с което многообразните форми на собственост върху средствата за производство в ПЕЧЕЛИВШИТЕ сектори се заместват ИЗЦЯЛО от частна собственост, а ЩЕТИТЕ в губещи отрасли като например банките в периода на финансова криза, се ПОЕМАТ от държавата,…

Още