ПЪРВИЯТ КОМУНИСТ Днес – 200 г от раждането на първия комунист МАРКС твърди, че премахването на ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ върху СРЕДСТВАТА за ПРОИЗВОДСТВО ще премахне ЕКСПЛОАТАЦИЯТА на човек над човека. Това според него е първата стъпка към НОВИЯ СВЕТОВЕН СТРОЙ В чест на юбилея пуснаха БАНКНОТА от 0 евро, които се продават за…, ЧЕРВЕНО ВИНО Карл Маркс, БИРА Марксщетер, … БИОГРАФИЯТА на Маркс, има 7 ДЕЦА, 3 от които ….

Първият комунист. Днес – 200 г от раждането на първия комунист. Маркс твърди, че премахването на частната собственост върху средствата за производство ще премахне експлоатацията на човек над човека. Че бедността е най-големият порок на обществото, Това според него е първата стъпка към новия световен строй В чест на юбилея пуснаха банкнота от 0 евро, които се продават за 3 евро. Първият тираж беше от 5000 бройки и се изкупиха като топъл хляб. Вторият тираж е от 20 000 бройки и се купуват от цял свят. Частниците купуват още Червено…

Още