в-к Сега: БАНДИТА пълни поредна черна касичка и се подготвя за ….

Правителството вече пълни поредната черна касичка и се подготвя за голямото харчене в края на годината. Министрите сериозно изоставят планираните в бюджета за годината инвестиции, осигурявайки по този начин резерв за безконтролно харчене. Иначе правителството на Бандита е заложило 1 млр дефицит в бюджета на 2018. Задържането на разходите през годината създава впечатление за големи приходи в хазната, което е любима тактика на Бандита. Заради тази порочна тактика България получава постоянно критики от ЕС, но на гробарите не им пука. От една страна държавата не извършва планираните капиталови разходи, които…

Още