ПОСЛЕДНИ 33 часа и БЪЛГАРИЯ ще е друга – ПО-ЧОВЕШКА, по-истинска, ПО-НОРМАЛНА, по-…. НАРОДЪТ осъзна, че ГЛАСУВА за НАЧАЛОТО на КРАЯ на КОМУНИЗМА, за който ЕВРОПА отдавна …

Последни 33 часа и България ще е друга – по-човешка, по-истинска, по-нормална. В неделя гласуваме за началото на края на комунизма, защото в момента партията е държавата и държавата е партията. Не си гробар, няма живот за теб. А преди бяха членове на БКП – и Бандита, и Мамата им, и синът на шофьора на БКП и внучката на ЦК на БКП и дъщерята на главния редактор на Отечествен фронт и мадам Yes, и …. Народът осъзна, че изборът не е Мамата им – Летецът на капиталистите. Разбра, че изборът…

Още