83 са милионите $ от САЩ за ЕВРАЗИЯ и ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА през 2016 за АНТИ РУСИЯ Парите са за БОРБА срещу Русия през СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, телевизии, вестници, … НПО като „Америка за България“ са забранени в Израел, САЩ, Китай и Русия!

83 са милионите $ от Америка за Евразия и Югоизточна Европа през 2016 г за анти руско говорене и провокации и пълни лъжи през социалните мрежи, телевизии, вестници през неправителствени организации (НПО) като „Америка за България“. Това в Израел, САЩ, Китай и Русия не може да стане, защото в тези държави има закон за забрана на неправителствени организации като „Америка за България“, „Протестна мрежа“ и други такива продажни. Счита се, че подобни организации застрашават националната сигурност. През 2015 г милионите $ за анти Русия за Евразия и Югоизточна Европа бяха…

Още