ЮРГАНЪТ е ЛЮБОВ! КУРКИНСКИ: Има само ЕДНА ГОЛЯМА ЛЮБОВ в ЖИВОТА на човек! Какво са 70-80 г живот в сравнение с.. Тоест ВСЕКИ ДЕН ЖИВОТ е цял век

Най-после зимата дойде и юрганът е любов. Не беше нормално 15-20 градуса през декември. Нормално е минус през нощта и любов под юргана. Около нулата през деня и печката да гори. Знаете любовта има много измерения според възрастта: Напред – назад, щастие от докосването, усещане за присъствие и накрая радост, че партньора още го има… Според родения във Варна актьор Мариус Куркински в живота си човек има една единствена голяма любов. Останалите любови са съпътстващи. Щастието е на максимум, ако големите любови съвпаднат. Може Голямата любов да не е споделена.…

Още