ЖЕСТОК РАДЕВ, каза им ИСТИНАТА директно в очите, а те …. Който не е гледал целия му ОТЧЕТ по повод 1 г президент, може да го чуе в 33-минутно ВИДЕО: И моля, МИСЛЕТЕ, но не с ДЖОБА си, а с УМА и СЪРЦЕТО си на ЧОВЕЦИ, ако въобще ….

Жесток Радев, каза им истината директно в очите, а те не само не я чуха, не само не искат да я чуят, а изобщо я пречупиха през джоба си. Който не е гледал целият му отчет по повод 1 г президент, може да го чуе в 33-минутно видео: И моля, мислете, но не с джоба си, а с ума и сърцето си на човеци, ако въобще у вас е останало нещо човешко от диктатурата на парите на Бандита.

Още