ПАСИТО: САЩ е най-големият ни военно-политически съюзник от 13 века!? 1 МИЛИАРД от АФРИКА ще залеят половин мириардна Европа през…. В БЪЛГАРИЯ ще има 14 милиона емигранти

Пасито (министърът на външните работи при Царя Соломон Паси) шашна с твърдението, че САЩ са най-големият военно-политически съюзник на България в цялата ни 13 вековна история. Пасито не знае ли, че Америка е държава на 200 г, а България е била под робство цели 700 години преди Америка да съществува. „Следващите 15 година половин милиардна Европа ще бъде залята от 1 милиард бежанци от Африка. Съотношението в България ще е 7 милиона срещу 14 милиона емигранти. За да не се случи това все още могат да се вземат мерки. Това,…

Още