БЪЛГАРИЯ ВЛИЗА в СОФИЯ, четвъртък, 15 ч пред Народното събрание! 140 000 българи …… МОЛБАТА: Споделяйте, място на площада има за всеки! ПОСЛАНИЕТО: Лъжете, грабите, крадете – дойде време да платите сметката! ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ:

България влиза в София, в четвъртък, 15 ч пред Народното събрание. 140 000 българи подкрепиха бунта с бутона „Лайк“. Колко от тях ще отидат пред парламента, ще видим. Молбата на организаторите: Споделяйте, място на площада има за всеки! Посланието: Времето на политиците Изтече! България влиза в София! Стига Страх! Лъжете, Грабите, Крадете – дойде време да платите сметката! Много от Вас питат: – Какви са Исканията? Искания няма да има. Започваме национално Обединение за Промяна на България към по-добро! Какво да искаме от познатите лица? Наясно сме точно какво ще…

Още