ЗАТВОР. Гробарите внесоха закон – 5 г ЗАТВОР за ПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ. Черната Янка: Време е ДЪРЖАВАТА да извади СОПАТА ….

Криминализиране на психическото насилие, от което са настъпили вредни последици за пострадалия, предвиждат проектопромени в Наказателния кодекс, внесени от група депутати от ГЕРБ. Който системно упражнява психическо насилие над другиго и от това настъпят вредни последици за пострадалия, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, е записано в законопроекта. Предвижда се наказанието да се налага и на онзи, който системно преследва другиго с цел да възбуди основателен страх за безопасността му или за безопасността на негови близки. Според определението, предложено…

Още