7 СТРЕЛИ в СЪРЦЕТО на БАНДИТА. Президентът Радев изстреля 7 ИЗРЕЧЕНИЯ СТРЕЛИ в сърцето на ПУНТА МАРА в НОВОГОДИШНОТО си ОБРЪЩЕНИЕ. И нито една телевизия не пусна ХИМНА. Обръщението на РАДЕВ във ВИДЕО: ….

7 стрели в сърцето на Бандита. Президентът Радев изстреля 7 изречения стрели в сърцето на Пунта Мара в Новогодишното си обръщение. И нито една телевизия не пусна химна. Смъртоносните стрели на Радев: 2019: 1. Демокрацията и благоденствието изискват нашето постоянно усилие! 2. Че когато се примирим и престанем да сме взискателни изборите се опорочават. 3. Решенията за бъдещетото се вземат на тъмно. 4. Парите ни се харчат безотговорно. 5. Непрекъснато се отчитат успехи, докато нещетата се множи, а качеството на живот пада драстично. 6. Достъпът до вода и въздух се…

Още