ПЕТКО ВОЙВОДА. На 7 февруари 1900 г във Варна на 55 г умира Петко Войвода, в нищета, смачкан от тези, за които се е борил. Поклонението е в 12 ч пред …

ПЕТКО ВОЙВОДА. Поклонението е в 12 ч пред паметника на войводата във Варна, в градинката на районен съд на Зимно Тракия. На 7 февруари 1900 г във Варна на 55 г умира Петко Войвода, в нищета, смачкан от тези, за които се е борил. 300 битки и 33 куршума в тялото за България… „Така умира Капитан Петко войвода в своята освободена Родина, ненавършил още пълни 55 години, преждевременно телесно състарен и сломен от тежките побоища в Ич Кале, от мръсните клевети и трагични разочарования. Въпреки мразовития зимен ден погребението му…

Още