ИЗПАРЯВАНЕТО Facebook! Наша публикация стигна 38 000 читатели и Facebook ни каза: …. Какво следва след изпаряването, …..

Всеки ден всеки от нас се ИЗПАРЯВА във Фейсбук като пуска по-малко интимни и дълбоко интимни моменти от живота си. Преди дни изненадващо Фейсбук с включването на компютъра ни пожела „Добро утро“, защото предния ден наша публикация стигна до 38 000 души. Ако беше достигнала 80 000 щяха да ми пожелаят и Добър ден! Разбирате, нали? Снимка Интернет Изпаряването Facebook започва от ранна детска възраст. В профилът на някои хора може да откриете животът им последните години. Други живеят във Фейсбук, а трети работят във Фейсбук. Изпаряването като всяко природно…

Още